Co Ci oferuję?

Jak wygląda spotkanie?

Działam w oparciu o własny, prosty model: Cele – emocje – działanie – zmiana. Praca to ukierunkowana na cel, dynamiczna rozmowa, która zmierza do przełożenia refleksji na konkretne działania. Dlaczego? Bo zarówno Klientowi, jak i mi zależy na widocznych efektach.

Dopasowuję się do potrzeb Klienta, jego indywidualności, preferencji, gotowości do zmiany i dotychczasowych doświadczeń.

Podczas rozmowy stosuję różne narzędzia. Dobór ich jest dyktowany preferencjami Klienta. Korzystam z technik NLP, RTZ, Mindfulness, technik relaksacyjnych, analiz tworzonych przez Klienta podczas sesji. Proponuję zadania domowe, które mają na celu refleksję, przećwiczenie pewnych aktywności lub stanowią wkład wiedzy w omawiany temat.

Klient w toku rozmowy sam dochodzi do najlepszych rozwiązań. Nie udzielam rad. Ufam umiejętnościom Klienta, aktywnie wspieram go w opracowaniu najlepszej dla siebie strategii oraz zachęcam do świeżego spojrzenia na sytuację.

Bazuję na teraźniejszości i przyszłości i jestem skoncentrowana na konstruktywnych rozwiązaniach.

W zależności od potrzeb, mogę Ci zaproponować następujące formy współpracy:

Oferta Coachingu osobistego wrocławCoaching Osobisty

Oferta coachingu osobistego dedykowana jest osobom, którzy pragną od życia więcej niż mają teraz, mają poczucie, że utknęli w miejscu, chcą rozwinąć siebie, wprowadzić zmiany na lepsze lub po prostu podnieść jakość swojego życia.

W tych obszarach chętnie Ci pomogę:

 • rozwój kompetencji interpersonalnych (np. asertywność, perswazja, pewność siebie)
 • techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • relacje w rodzinie lub pracy
 • równowaga praca – życie
 • zarządzanie czasem
 • wyznaczanie i osiąganie celów
 • rozwój potencjału osobistego
 • zmiany nawyków związanych z odżywianiem i stylem życia
 • adaptacja w nowym środowisku życia (np. pobyt za granicą, środowisko międzykulturowe)
 • inne tematy związane z rozwojem osobistym

Coaching Menadżerskicutmypic (24)

Coaching Executive

Coaching menadżerski ukierunkowany jest na rozwój aktualnych lub przyszłych menadżerów zarządzających zespołami lub projektami. Spotkania koncentrują się na wypracowaniu najefektywniejszych strategii wspierających realizację celów biznesowych postawionych przed szefem.

W tych obszarach chętnie Ci pomogę:

 • definiowanie i wzrost kompetencji managerskich
 • rozwój potencjału menadżerskiego
 • motywowanie pracowników
 • delegowanie zadań
 • budowanie zespołów
 • współpraca
 • komunikacja
 • asertywność
 • zarządzanie czasem
 • zarządzanie zmianą
 • budowanie pozytywnego PR obszaru
 • równowaga praca – życie
 • przygotowanie do nowej roli i przyszłych zmian
 • sukcesja managerska
 • inne tematy związane z zarządzaniem

Coaching Kariery

Oferta coachingu kariery ma na celu pobudzić rozwój zawodowy. Może obejmować analizę własnych predyspozycji i aspiracji lub wypracowania wizji i strategii dla biznesu.

W tych obszarach chętnie Ci pomogę:

 • poszukiwanie nowych obszarów rozwoju zawodowego
 • wypracowanie nowej wizji i strategii istniejącego biznesu
 • oczekiwany lub planowany awans
 • zmiana stanowiska
 • zmiana pracodawcy
 • założenie własnej działalności gospodarczej
 • zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych (np. MBA, ACCA, egzamin maturalny, prawo jazdy, inne certyfikaty)
 • równowaga praca – życie
 • wypalenie zawodowe
 • adaptacja w nowym środowisku pracy (np. pobyt za granicą, środowisko międzykulturowe)
 • inne tematy związane z rozwojem kariery

oferta coachingu językowego wrocławCoaching Językowy

Oferta coachingu językowego skierowana do Klientów, którzy chcą swobodniej posługiwać się językiem obcym. Coaching ten może dotyczyć również innych nowych umiejętności, które od dawna chcesz nabyć, a które do dziś są dla Ciebie nie w pełni osiągalne.

Praca na sesjach będzie polegać na:

 • odkryciu przez Ciebie przyjaznych dla Twojego mózgu metod i strategii nauki
 • dopasowaniu ich do preferowanego przez Ciebie stylu uczenia się
 • analizie efektywności wykorzystanego przez Ciebie czasu
 • kontrolowaniu własnego poziomu motywacji i wytrwałości w nauce

zaufać sobieCoaching Kryzysowy

To oferta dla osób, którzy znaleźli się na zakręcie życia i czują, że wsparcie osoby z zewnątrz pozwoli im przezwyciężyć kryzys.

W tych obszarach chętnie Ci pomogę:

 • kryzysy natury biznesowej i osobistej
 • stres
 • strata
 • żałoba
 • rozstanie
 • choroba
 • mobbing
 • wypalenie zawodowe
 • relacje i konflikty
 • samotność
 • poszukiwanie nowych obszarów rozwoju zawodowego
 • zmiana osobista lub zawodowa
 • inne tematy związane z kryzysem

daj-cos-wiecej-niz-prezentNajlepszy prezent dla Twoich bliskich

Zastanawiasz się nad wartościowym prezentem dla Twoich bliskich

Podaruj swoim bliskim Spa dla duszy – wykup dla nich pakiet sesji coachingowych. To doświadczenie, które na zawsze już pozostanie z nimi. 

Coaching to najbardziej zindywidualizowana, skuteczna forma wspomagania rozwoju ludzi. Opiera się na założeniu, że aby uruchomić własne zasoby, najpierw trzeba do nich dotrzeć. Aby zrobić to skutecznie dobrze wspomóc się osobą doświadczoną, która potrafi nakłonić do spojrzenia na sytuacje z różnych perspektyw, dotrzeć do sedna tematu, wyciągnąć najbardziej konstruktywne wnioski oraz przekuć refleksje na konkretne działania.

Dzięki pracy ze mną osoba Ci bliska:

 • zwiększy świadomość siebie oraz swojej aktualnej sytuacji
 • pozna swoje mocne strony i zasoby, z których już dziś może korzystać
 • wypracuje plan swojego rozwoju zgodnie ze swoimi potrzebami i wartościami
 • będzie miała motywację do wdrożenia zmiany w swoim życiu

Na czym to polega?

Coaching może dotyczyć wszystkich tematów wyszczególnionych na mojej stronie. Budowanie pewności siebie, praca ze stresem, lękiem lub negatywnymi przekonaniami, wyznaczanie i osiąganie celów, zmiana nawyków związanych z odżywianiem i stylem życia, poszukiwanie nowych obszarów rozwoju zawodowego to często podejmowane tematy na spotkaniach. Cele wyznacza zawsze Klient.

Znasz kogoś, komu przydałaby się moja pomoc? Podziel się stroną ze znajomymi. Możesz wykorzystać ikony poniżej.

Podziel się...Email this to someoneShare on Facebook0Digg thisShare on LinkedIn0Share on Google+0Share on VKTweet about this on TwitterShare on Tumblr0Print this pagePin on Pinterest0

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress